دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک - مشهد پلاست

نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک و پلاستیک - مشهد پلاست  در تاریخ 12 لغایت 15 دی ماه  1398 در محل دائمی نمایشکاه بین المللی مشهد.

حضورشرکت دیباپلاست در نمایشگاه بین المللی مشهد پلاست در تاریخ 12 لغایت 15 دی ماه 1398

شرکت  دیباپلاست  در تاریخ 12 لغایت 15 دی ماه  1398 در محل دائمی نمایشکاه بین المللی مشهد سالن عطار غرفه 46.2 حضور دارد که از ساعات 16 الی 22 در نمایشگاه مشهد پلاست پذیرای حضور گرم شماست.